Brantner

O klientovi

História spoločnosti sa začala písať v roku 1992 v Spišskej Novej Vsi. Dnes má viac ako 700 pracovníkov a 250 vozidiel, ktoré sú v dennej prevádzke. Spoločnosť sa realizuje v odpadového hospodárstva na Slovensku. Okrem toho prevádzkujú 6 triediacich závodov a v letných a zimných mesiacoch sa starajú o údržbu komunikácií, verejnú zeleň, údržbu a modernizáciu verejného osvetlenia a iné. Sú modernou spoločnosťou, ktorá aktívne pristupuje k recyklácií a neustále hľadá nové riešenia a inovácie v tomto smere.