Bratislavská arcidiecézna charita

O klientovi

Charita je láska, ktorá slúži chorým, seniorom, núdznym; vydáva svedectvo o tejto službe; nikoho neodmieta; je solidárna; dáva príklad hodný nasledovania; chce byť blízko pri človeku. Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre BACH

Textilná taška s potlačou - sieťotlač

Textilná taška s potlačou - sieťotlač