Axa.sk

O klientovi

Poisťovacia spoločnosť AXA je globálna, francúzska poisťovacia spoločnosť sídliaca v Paríži, ktorá vznikla v roku 1816. Na slovenský trh vstúpili v roku 2008 a má tu 52 pobočiek. Najviac dopytované produkty tejto spoločnosti sú dôchodkové, životné, havarijne poistenie a poistenie stavieb a domácnosti. Okrem toho skupina AXA vytvorila projekt AXA Srdcia v akcii, AXA fond, organizujú darovanie krvi, či rôzne finančné zbierky na pomoc, ktorí to potrebujú.

Axa,

slovak parcel service, Axa,

Axa,

Axa,

slovak parcel service, Axa,

Axa,

Axa,

Axa,

Axa,