1. Štátna jazyková škola

O klientovi

Sme najväčšia a najstaršia jazyková škola, ktorej počiatky siahajú do roku 1954, kedy sme slávnostne otvorili náš prvý samostatný školský rok. Postupne sa z nás nestala len inštitúcia dialógu jazykov, ale aj miesto medzinárodných stretnutí a priateľstiev. Učte sa s nami a spoľahnite sa na našu skúsenosť a profesionalitu v otázkach efektívneho (na)učenia sa cudzích jazykov, pri vyučovaní ktorých aplikujeme účinné aktivizujúce metódy, osvedčené a inovatívne didaktické postupy, pravidelný kontakt s Vami zvoleným jazykom, pokrok a evidentné výsledky.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre 1.ŠJŠ

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou